Thursday, 6 October 2011

Kegunaan Pecahan dalaM keHiduPan SEharian


KEGUNAAN PECAHAN DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN
1 ) Dalam kehidupan seharian kita, banyak perkara berkaitan pecahan telah diaplikasikan dalam kehidupan seharian.Sebagai contoh, dalam memasak air. kita perlu menggunakan air sebanyak separuh daripada bekas air.. Hal ini menunjukkan bahawa kita telah menggunakan air sebanyak 1 / 2 daripada bekas ir tersebut, dan operasi pecahan telah digunakan .

2 ) Selain itu, bagi sebiji kek yang belum dipotong, kita juga menggunakan operasi pecahan sewaktu ingin membahagikan kek tersebut kepada tetamu. Sebagai contoh, kek dipotong kepada 10 potongan dan seorang tetamu memakan 1 / 10 daripada kek tersebut.

No comments:

Post a Comment